Belastingen

Belastingen

Ondernemers

Als ervaren specialisten op het gebied van de BTW en overdrachtsbelasting bieden wij ondernemers de nodige ondersteuning terzake van de vaak complexe regelgeving op dit gebied.

Onze expertise is bereikbaar en beschikbaar voor ieder ondernemer of particulier.

De vraagstukken op het gebied van BTW en overdrachtsbelasting blijken in de praktijk zo complex te zijn dat een niet-gespecialiseerde adviseur op dit gebied onvoldoende advies kan adviseren.

Neem eens geheel vrijblijvend contact op met een van onze specialisten, wij willen u graag informeren over wat wij voor uw kunnen betekenen.

Erfbelasting

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet erfbelastingt. Er zijn wel enige vrijstellingen. De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting.

De aangifte voor de erfbelasting moeten de erfgenamen (of moet de executeur) uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden doen. Ook voor deze belastingaangifte bestaan formulieren die één van de erfgenamen automatisch toegestuurd krijgt.

Wordt geen formulier toegestuurd, dan moeten de erfgenamen er zelf achteraan gaan. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden op het moment van overlijden waren.

Het kan zijn dat hiervoor taxatierapporten moeten komen, bijvoorbeeld voor huizen of kunstvoorwerpen. Voor de waardering van effecten (aandelen en obligaties) geldt de slotnotering van de dag voor het overlijden zoals vermeld in de officiële prijscourant, uitgegeven door AEX-Data Services. Van bijna alle effecten staat hierin de koers vermeld die de erfgenamen voor de erfbelasting moeten opgeven.

De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar. Ook de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar. De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor het erfbelasting. Denk hierbij aan de notariskosten, taxatiekosten of de beloning voor de executeur.

Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier stelt de belastingdienst de verschuldigde belasting vast.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het verzorgen van uw erfbelasting aangifte.