Ondernemingen & Rechtspersonen

Ondernemingen

Rechtsvorm

Als startende ondernemer moet u een keuze maken uit verschillende rechtsvormen. De rechtsvorm is de vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming en is van belang voor onder andere de aansprakelijkheid en uw belastingverplichtingen. De wettelijke regels van de meeste rechtsvormen staan in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband van uw onderneming hebben fiscale en administratieve gevolgen. U moet veranderingen melden bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK). Het is mogelijk dat u bepaalde vergunningen opnieuw moet aanvragen bij uw gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor de drank- en horecavergunning en exploitatievergunning.

Eenmanszaak

Wanneer u een eenmanszaak start, kunt u naar eigen inzicht handelen en beslissingen nemen. U kunt bijvoorbeeld personeel in dienst nemen. Met uw privé- en ondernemingsvermogen bent u aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. U moet inkomstenbelasting afdragen.

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten). Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten, kiezen vaak voor deze rechtsvorm. Zij brengen ieder geld, goederen en/of arbeidskracht in. Iedere maat is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de maatschap en betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma (vof) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). Iedere vennoot brengt geld, goederen en/of arbeidskracht in en is met zijn privévermogen aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Iedere vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Commanditaire vennootschap (cv)

De commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). Er zijn beherende en commanditaire (stille) vennoten. Beherende vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk. De stille vennoten zijn alleen financieel betrokken bij de onderneming. Zij zijn voor het bedrag dat zij hebben ingebracht aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Iedere vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn deel van de winst.

Besloten vennootschap (bv)

Een besloten vennootschap (bv) kunt u alleen of met anderen oprichten. Het kapitaal (minimaal € 1,00) van de onderneming is in aandelen verdeeld. Deze zijn in handen van één of meer aandeelhouders. Zij zijn voor het bedrag dat zij hebben ingebracht aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. De bv betaalt over de winst vennootschapsbelasting. De directeur is in dienst van de vennootschap en betaalt inkomstenbelasting over zijn salaris.

Naamloze vennootschap (nv)

Het kapitaal van een naamloze vennootschap (nv) (minimaal € 45.000) is in aandelen verdeeld. Deze aandelen zijn overdraagbaar. Een nv kan overdraagbare aandelen uitgeven die op de beurs verhandelbaar zijn. De directie of het bestuur van de nv neemt de dagelijkse beslissingen. Op de aandeelhoudersvergadering worden de aandeelhouders geïnformeerd.