Volmacht

Het Levenstestament

Ouderdom komt met gebreken!

Volmachtgeving om financiële en juridische ellende te voorkomen.

De ouderdom komt met gebreken. Of we nu willen of niet. Dementie, het krijgen van een beroerte, of het op een andere manier hulpbehoevend worden, het zijn zaken waar we liever niet aan denken. Toch is het verstandig stil te staan bij de financiële en juridische gevolgen die dit kan hebben. U kunt nu al voorzorgsmaatregelen nemen die later een hoop ellende kunnen besparen.

Uw partner als gevolmachtigde

Als uw partner dement wordt of om een andere reden wilsonbekwaam, bent u degene die de financiën moet regelen. U moet hiertoe wel bevoegd zijn. Die bevoegdheid krijgt u door, terwijl u beiden nog in goede gezondheid bent, een levenstestament op te laten maken bij de notaris. In dit levenstestament wijst u elkaar aan als gevolmachtigde. In de akte laat u nauwkeurig omschrijven voor welke bezittingen ( bijvoorbeeld: het huis of de effectenportefeuille) en handelingen het levenstestament precies geldt. Mag de ander bijvoorbeeld ook het huis verkopen of niet? U geeft elkaar dus het recht om bepaalde zaken waar te namen. Het is ook mogelijk volmacht te geven aan uw kinderen of aan een derde.

Nu of later?

Een levenstestament heeft meestal meteen gevolgen. De ander kan direct na het verlenen van de volmacht namens u handelen. U kunt ook een levenstestament 'klaar hebben liggen'. Nu bent u nog gezond; maar stel dat er iets onverwachts gebeurt? Het is mogelijk een levenstestament pas te laten ingaan op het moment dat een arts verklaart dat u niet meer zelf uw belangen kunt behartigen. Het levenstestament wordt dan wel al bij de notaris getekend maar werkt pas na de verklaring van de arts.

Kosten

Het opmaken van een levenstetament bij de notaris kost geld. U kunt zelf ook wat op papier zetten. Op internet kunt u hiervoor tegen een kleine vergoeding formulieren downloaden. Kijk hiervoor op www.google.nl en voer het zoekwoord 'levenstestament' in. het voordeel van het vastleggen van een levenstestament bij de notaris is dat u nooit bewijsproblemen zult krijgen omdat de notaris uw handtekeningen heeft gecheckt.

Verwarring
Als iemand een ander volmacht heeft verleend, betekent dat niet hij of zij (volmachtgever) niet meer handelingsbevoegd is. Dat kan soms tot vervelende situaties leiden, bijvoorbeeld als de dementerende partner in een warrige bui zijn effectenportefeuille tegen een veel te lage koers verkoopt. In verwarring gedane zaken zijn meestal niet terug te draaien.

Een levenstestament wijzigen of ongedaan maken

U kunt een levenstestament ongedaan maken of wijzigen. Als u uw partner bijvoorbeeld aangewezen heeft in het levenstestament en u nu gescheiden bent, is het handig de volmacht ongedaan te maken. Heeft u de volmacht onherroepelijk gemaakt, dan kunt u de volmacht niet wijzigen of ongedaan maken. als dit zo is staat dit in de akte. Het is dan ook niet aan te raden dit te doen. Voor het wijzigen of ongedaan maken van de volmacht maakt u een afspraak bij de notaris. U kunt de gevolmachtigde ook een aangetekende brief sturen waarin u de volmacht ongeldig verklaart.
Stel: mijn partner en ik worden allebei dement. Wat gebeurt er dan?
U kunt bij de notaris vast laten leggen wie in dat geval de bewindvoerder wordt. De rechter gaat in dat geval van uw voorkeur uit. Een bewindvoerder is iemand onder wiens bewind bepaalde zaken van u komen te staan. Het gaat bijvoorbeeld om uw huis of uw vermogen. De bewindvoerder wordt geen eigenaar, hij beheerst uw spullen. Wilt u bijvoorbeeld het huis verkopen, dan moet de bewindvoerder daarvoor eerst toestemming geven.

Vertrouwen.

Het geven van een volmacht of het aanwijzen van een bewindvoerder vraagt veel vertrouwen. U wijst hiervoor niet de eerste de beste aan. En hat kan in sommige gevallen voorkomen dat er misbruik van uw vertrouwen wordt gemaakt.

Te laat voor de notaris.

Heeft u geen volmacht verleend en komt u in de situatie dat u uw eigen belangen niet meer kunt behartigen, dan moet uw partner bij het kantongerecht het bewind over uw vermogen aanvragen. Er wordt dan een bewindvoerder benoemd die uw belangen behartigt en het vermogen beheerst. Deze bewindvoerder moet jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beheer.

Heeft u geen bewindvoerder aangesteld en worden u en uw partner beiden dement, dan zullen uw kinderen naar de kantonrechter stappen. Zij kunnen u niet mee naar de notaris nemen. Deze mag namelijk niet meer meewerken aan het opmaken van een volmacht of het aanwijzen van een bewindvoerder als u dementerend bent of om een andere reden wilsonbekwaam. Ook het intrekken of wijzigen van een volmacht is dan niet meer mogelijk.