Samen goed geregeld

Weet u dat niet elk pensioenfonds samenwonen als grond voor een nabestaandenpensioen erkent? En dat u een testament moet hebben om zaken te regelen als er kinderen zijn? Zes belangrijke tips voor samenwoners.


1. Het samenlevingscontract

In een samenlevingscontract regelt u voornamelijk de eigendomsverhoudingen: wat zijn de privé-bezittingen en wat is gemeenschappelijk. Een samenlevingscontract bevat meestal een verblijvings-of overnemingsbeding (zie hieronder), waarmee u voorkomt dat familieleden van de overleden partner goederen en geld krijgen terwijl de overgebleven partner niets erft. Deze bedingen zijn, in tegenstelling tot een testament, niet herroepbaar. Voor een samenlevingscontract is een notaris nodig. Slechts dan heeft het geldigheid voor verschillende instanties, zoals het pensioenfonds en de fiscus. De kosten voor een (basis) samenlevingscontract bedragen ongeveer €. 275,00 excl BTW en excl eventueel inschrijving in het CTR.

2. Verblijvingsbeding

Met een verblijvingsbeding kan de langstlevende blijven beschikken over de zaken die u gezamenlijk hebt gekocht. De langstlevende wordt hiermee eigenaar. Wel moet over de verkregen goederen - want het gaat alleen over goederen, zoals een auto, meubels of een schilderij - successierechten worden betaald. Bent u het samenlevingscontract aangegaan met behoud van privé-bezittingen, dan moet u goed bijhouden wat privé is en wat gemeenschappelijk.

3. Overnemingsbeding

Een overnemingsbeding maakt het mogelijk de privé-bezittingen van de overleden partner te kopen. Ook dit beding regelt alleen goederen.

4. Testament

Wilt u de langstlevende verzorgd achterlaten, dan kunt u vermogensbestanddelen zoals banksaldi, aandelen en het eigen huis via een testament overdragen. Hiermee kunt u ook het vruchtgebruik van de bezittingen aan de langstlevende gunnen. Hebt u geen samenlevingscontract en geen testament, dan erft uw partner niets en gaat alles direct na het overlijden naar uw familie. Zeker als er kinderen zijn uit de huidige of voorgaande relatie is een testament nuttig. In een testament regelt u hoe u de langstlevende verzorgd wilt achterlaten, en hoe na het overlijden van de langstlevende partner de verdeling over de kinderen de moet plaatsvinden. Ook in het nieuwe erfrecht is het zinvol een testament te laten maken. De kosten voor het maken van één testament lopen van €200 tot €300. Een samenlevingscontract en een testament tegelijk laten maken, is vaak goedkoper dan afzonderlijk. In verband met het feit dat veel samenwoners een bankspaarhypotheek hebben, is het verstandig om een testament te hebben waarin wordt geregeld dat de bankspaarrekening naar de langstlevende partner gaat.

5. Pensioen

Woont u samen, dan bestaat de mogelijkheid om een nabestaandenpensioen te ontvangen van het pensioenfonds van uw partner. Voorwaarde is dat u en uw partner een samenlevingscontract hebben en dat uw partner nog geen 65 jaar was toen dit contract werd afgesloten. Ook moet dat pensioenfonds samenwonen als grond voor een nabestaandenpensioen erkennen. Bovendien moet in het samenlevingscontract zijn opgenomen dat de partners een verzorgingsplicht voor elkaar hebben. Vergeet niet bij het pensioenfonds te melden dat u een samenlevingscontract hebt afgesloten.

6. Erfbelasting

Met een testament kunt u goederen en vermogen nalaten aan personen of instellingen die u hebt uitgekozen. Wanneer zij meer ontvangen dan de vrijstellingen van de Successiewet, moet er erfbelasting worden betaald. Onlangs is bepaald dat wanneer twee mensen ten minste een half jaar op hetzelfde adres een gezamenlijke huishouding voeren en een notarieel samenlevingscontract hebben, zij net als gehuwden bij overlijden van één van de partners de grote vrijstelling van € 600.000 hebben. Over het meerdere is het erfbelasting verschuldigd. De heffing loopt op van 10 tot 20 procent.