Echtscheiding


Als twee mensen uit elkaar gaan, volgt zeker niet de makkelijkste tijd. Emotionele aspecten, tegengestelde belangen, de positie van de kinderen en allerlei andere zaken moet men in het oog houden. Er is sprake van verdeling van goederen en schulden, maar ook het regelen van bijvoorbeeld pensioenrechten. Vaak is het inschakelen van een notaris verplicht i.v.m. eigen huis of oversluiting van een hypotheek.

Maar op zo’n moment wilt u bijvoorbeeld ook uw testamenten aanpassen, eventueel ook met het oog op de positie van andere familie- of ex-familieleden.

In het geval van een eigen onderneming of aandelen in een onderneming heeft een scheiding ingrijpende gevolgen voor de zakelijke verhoudingen. Er dient dan van alles geregeld te worden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Maar de notaris kan meer voor u betekenen: de notaris-scheidingsbemiddelaar regelt de hele echtscheiding uitgaande van het voorbereiden van uw toekomst, en begeleidt u bij een nieuwe start. In alle gevallen is de positie van uw notaris de rol van onafhankelijk deskundige die de belangen van beide partijen optimaal tot elkaar kan brengen.

Verdeling bij uit elkaar gaan

Er komt veel kijken bij een (echt)scheiding of uit elkaar gaan na samengewoond te hebben. De notaris adviseert u, zorgt voor uw belangenbehartiging en stelt voor u de benodigde akten op.

In de akte van verdeling worden onder meer afspraken opgenomen over:

  • Datum van echtscheiding
  • Toedeling van woning, roerende zaken, banksaldi, polissen e.d.
  • Waarde van de woning
  • Hoogte van de hypotheek
  • Waarde van levensverzekeringen
  • Winst op de woning
  • Voortzetting van de hypotheek
  • Afspraken over betaling / teruggave van belasting
  • Afspraken over pensioenen

Voor het maken van een afspraak of het opvragen van informatie kunt u contact met ons opnemen.