SAMENLEVINGSCONTRACT EN TESTAMENTEN EN LEVENSTESTAMENTEN


Tot 1-7-2019 hanteren wij speciale tarieven voor het opstellen van:

 • een samenlevingscontract gecombineerd met testamenten
 • levenstestamenten

Indien u voor 1-7-2019 een samenlevingscontract gecombineerd met testamenten of (een) levenstestamenten bij ons laat passeren geldt een korting van 10% op de reguliere prijzen.


Samenwonen :

70% van de samenwoners in de leeftijd tot 50 jaar niets hebben geregeld voor het geval dat er kinderen zijn geboren uit de relatie en voor het geval dat men een eigen huis heeft welk eigendom is van beiden of één van beiden.

Hij concludeert dat veel samenwoners niet weten wat de juridische gevolgen zijn van:

 • het ontbreken van een notarieel samenlevingscontract,
 • het niet hebben van een testamenten,
 • het niet erkennen door de man van het kind,
 • het niet aanvragen van het ouderlijk gezag door de man over het kind.

U wilt als ouder toch het beste voor uw kinderen, en wilt niet dat uw kinderen eventueel in armoede terecht komen of onder toezicht worden geplaatst van de kinderbescherming dan wel pleeggezin?

Enkele juridische en fiscale gevolgen kunnen zijn:

 • het moeten betalen van erfbelasting (belasting bij overlijden),
 • het niet verkrijgen van een partnerpensioen/ wezenpensioen,
 • de kinderen zijn de enige erfgenamen van de overleden partner (mits erkend door de vader) en de langstlevende partner komt na verloop van tijd op straat te staan,
 • de kantonrechter gaat de belangen van de minderjarige kinderen behartigen,
 • de (niet erkende) vader heeft geen ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen wanneer de moeder sterft en moet een kostbare juridische procedure opstarten om het ouderlijk gezag te verkrijgen.

Veel van deze problemen kunt u voorkomen door het aangaan van een samenlevingscontract en het maken van testamenten.

Levenstestamenten

De feiten over dementie:

1. Dementie is in Nederland één van de belangrijkste doodsoorzaken met longkanker en een hartinfarct.

2. Ieder uur komen er in Nederland vijf mensen met dementie bij.

3. Mensen met dementie leven nog gemiddeld acht jaar met de ziekte.

4. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe, toch zijn er in Nederland 12.000 mensen onder de 65 jaar met dementie.

5. Let op, 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie tijdens haar leven; bij mannen is dit 1 op de 7.

Dit zijn harde feiten waarvan men als lezer schrikt.

Mogelijk is dit voor u aanleiding om eens na te denken over een levenstestament, testament en/of akte van schenking.

Bekijk ook eens wat de eigen bijdrage is die u moet gaan betalen wanneer u of uw partner wordt opgenomen in een zorginstelling. Mogelijk kunt u nu nog schenkingen doen aan uw kinderen of aan andere familieleden.

Wanneer bij u wordt geconstateerd dat u ten gevolge van dementie wilsonbekwaam bent om een testament of levenstestament op te maken dan bent u ook niet meer in staat om rechtsgeldig te schenken.